logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Întărirea capacității rețelei Child Pact

Prezentare INSPIRE – Studiu de cartografiere DOCUMENT DE POZITIE AL FONPC Prezentare Proiectul ”Întărirea capacității rețelei Child Pact”,   Scurta prezentare Proiectul ”Întărirea capacității rețelei Child Pact”, finanțat de Oak Foundation și fondul INSPIRE ”Creșterea capacității regionale și naționale de diseminare și promovare a implementării pachetului INSPIRE în regiunea extinsă a Mării Negre” are drept obiectiv implementarea… Continue reading Întărirea capacității rețelei Child Pact

AUDIS – Pentru o mai buna Audiere a Minorilor

AUDIS – Pentru o mai buna Audiere a Minorilor SCOPUL PROIECTULUI Proiectul isi propune sa dezvolte in Romania, intr-o perspectiva sustenabila, capacitati umane si logistice, precum si un cadru legal conform cu standardele europene si internationale in domeniul audierii minorilor victime ale unor infractiuni, minori martori si minori in conflict cu legea. Prin schimburi de… Continue reading AUDIS – Pentru o mai buna Audiere a Minorilor

Model de intervenție multidisciplinară și intersectorială pentru un răspuns coordonat și eficient la nevoile copiilor victime ale violenței în familie

Model de intervenție multidisciplinară și intersectorială pentru un răspuns coordonat și eficient la nevoile copiilor victime ale violenței în familie SCOPUL PROIECTULUI Proiectul vizează îmbunătăţirea condițiilor privind accesul și furnizarea serviciilor sociale adresate copiilor victim ale violenţei în familie din România, print-un model edicient de intervenţie în echipă multidisciplinară și interinstituţională, porind de la HG.… Continue reading Model de intervenție multidisciplinară și intersectorială pentru un răspuns coordonat și eficient la nevoile copiilor victime ale violenței în familie

Listen to The Child

Listen to The Child SCOPUL PROIECTULUI Proiectul vizează îmbunătățirea situației copiilor victime sau martori ai infracțiunilor, implicați în proceduri judiciare, prin introducerea unei abordări integrate față de copii, pe baza evaluării personalizate a nevoilor lor specifice, punctul de referință fiind interesul superior al copilului. În susținerea priorității programului – “Sprijinirea victimelor infracțiunilor”, proiectul încearcă să ajute la… Continue reading Listen to The Child

Strategia pentru Educație Parentală

Strategia pentru Educație Parentală SCOPUL PROIECTULUI Scopul acestui proiect este îmbunătățirea politicilor naționale în domeniul educației si crearea unui cadrul legal privind dezvoltarea educatiei parentale in Romania.Proiectul vizeaza actualizarea demersurilor făcute de Fundația Copiii Noștri, UNICEF și Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice perioada 2007 – 2008 pentru crearea unei prime variante a Strategiei Naționale pentru… Continue reading Strategia pentru Educație Parentală

Prevenirea Abuzului Sexual

Prevenirea Abuzului Sexual SCOPUL PROIECTULUI Proiectul dezvoltat de Novotel Bucarest City Centre si rețeaua hotelieră ACCOR împreună cu Federația ONG-urilor pentru Copil (FONPC își propune informarea publicului larg din România și a industriei hoteliere asupra importanței prevenirii exploatării sexuale a copiilor, a traficului și a turismului sexual la nivel național prin acțiuni comune ale industriei… Continue reading Prevenirea Abuzului Sexual

Reforma Serviciilor Sociale

Reforma Serviciilor Sociale SCOPUL PROIECTULUI Creșterea calității serviciilor sociale oferite persoanelor în situație de risc social,  obiectivele acestuia fiind strâns legate de abordarea unitară a calității practicilor profesionale acordate beneficiarilor de către serviciile sociale, de calitatea managementului resurselor umane și financiare, de capacitatea de a construi parteneriate în rețea, una dintre ocupațiile cheie cu impact… Continue reading Reforma Serviciilor Sociale

Servicii Integrate Oferite Tinerilor

Servicii Integrate Oferite Tinerilor SCOPUL PROIECTULUI Proiectul contribuie la imbunatatirea serviciilor oferite tinerilor din grupuri dezavantajate (tineri din mediu rural si tineri din sistemul de protectia copilului) din judetele Bacau si Sibiu si din regiunea Bucuresti-Ilfov in vederea unei mai bune integrari socio-profesionale. OBIECTIVELE PROIECTULUI ⦁ Imbunatatirea abilitatilor de viata si a sanselor de integrare… Continue reading Servicii Integrate Oferite Tinerilor

Rolul ONG-urilor în Îngrijirea Alternativă

Rolul ONG-urilor în Îngrijirea Alternativă SCOPUL PROIECTULUI Este acela de a contribui la îmbunătăţirea cadrului în care funcţionează ONG-urile îndeosebi în ceea ce priveşte finanţarea serviciilor sociale. OBIECTIVELE PROIECTULUI ⦁ Până la sfarşitul proiectului, autorităţile publice participante la proiect vor înţelege mai bine rolul ONG-urilor în îngrijirea alternativă a copiilor şi vor fi mai deschise… Continue reading Rolul ONG-urilor în Îngrijirea Alternativă

O Federatie Mai Puternica

O Federatie Mai Puternica SCOPUL PROIECTULUI Obiectivul general al proiectului este „Consolidarea dezvoltării rețelei ONG-urilor din domeniul protecţiei copilului în vederea creşterii contribuţiei acestuia la furnizarea de servicii sociale de calitate pentru copiii din categoria grupurilor vulnerabile, precum şi la o mai bună promovare, protecţie şi monitorizare a Drepturilor Copilului în România.” OBIECTIVELE PROIECTULUI ⦁… Continue reading O Federatie Mai Puternica