logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Organizatia ce doreste sa adere la Federatie va solicita acesteia un formular de Cerere de aderare, un exemplar din Carta Comuna a Federatiei si o copie a Statutului Federatiei.

In conformitate cu Statutul, orice organizatie care doreste sa faca parte din Federatie trebuie sa adere la Carta Comuna. Conform procedurilor interne ale Federatiei, Cererea de aderare, cu toate rubricile completate, trebuie sa fie insotita de:

  • copie a Statutului Organizatiei dumneavoastra
  • copie dupa Hotararea judecatoreasca de infiintare a Organizatiei
  • copie a Raportului Comisiei de cenzori pe ultimul an
  • trei recomandari  – doua de la ONG-uri si una de la o organizatie / autoritate de stat
  • alte documente relevante pentru activitatea Organizatiei dumneavoastra.

Dosarul va fi evaluat de o comisie de evaluare a Federatiei. Pe baza rezultatului evaluarii, Consiliul de administratie va formula recomandarea pe care o va adresa Adunarii Generale privind acceptarea organizatiei dumneavoastra in Federatie.

 

Cerere de aderare

CERERE DE ADERARE – FORMAT .PDF