logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Misiunea Noastra

FONPC este principalul interlocutor specializat al statului în vederea elaborării, redefinirii politicilor publice pentru asigurarea bunăstării copilului din perspectiva drepturilor copilului, utilizând si dezvoltând într-un cadru coerent si comprehensiv experiența si expertiza membrilor săi.

Viziunea Noastra

Datorită activităților noastre de promovare, protectie si monitorizare a drepturilor copiilor, toți copiii îsi vor atinge potențialul maxim de dezvoltare. Prin capacitatea membrilor săi, FONPC va deveni sursă de expertiză si resursă în elaborarea politicilor publice la nivel național si european. Credința noastră este că numai prin cooperare toate intervențiile vor fi eficiente în folosul copiilor.

Valorile Noastre

Federatia apără, promovează si monitorizează respectarea drepturilor copilulul si militează pentru interesul superior al copilului, participare, echitate si egalitate de sanse. Suntem deschisi si implicați în parteneriate si considerăm că obiectivitatea, funcția regulatorie, transparență, administrarea responsabilă sunt principii de bază ale unui parteriat sustenabil. FONPC lucrează în strâns parteneriat cu comunitatea, donatorii, finanțatorii, cu autoritățile locale si na#ionale si organizații neguvernamentale, organizații internaționale, institu#ii europene si cu alți actori implicați în promovarea respectării Drepturilor Copilului.

Documente download